صفحه اصلی تماس با ما      
Skip Navigation Links
اهداف و وظايف کرسی
بروشور معرفی کرسی
ساختار سازمانی
همکاران کرسی
برنامه فعاليتها
کرسی های يونسکوExpand کرسی های يونسکو
پيوند به دانشگاههای ايران
پيوند به دانشگاههای جهان
نظرات بازديدکنندگان
تماس با رئيس کرسی
 
 
 

ارزشيابی درونی و برونی: رويکردی برای بهبود کيفيت گروههای آموزشی زبان فارسی
 
آيين نامه شبکه زبان و ادبيات فارسی
 
اطلاعيه
کيفيت تدريس در آموزش عالی، مجموعه مقاله های عرضه شده در کنفرانس OECD در استانبول، 12 و 13 اکتبر سال 2009
 
خبر
پیشرفت اقدامات مربوط به تاسیس شبکه کیفیت زبان وادبیات فارسی
 
اطلاعيه
بدینوسیله به اطلاع علاقه مندان به شرکت در "هم اندیشی کیفیت در آموزش همگانی با تاکید بر آموزش برای همه" می رساند که این نشست تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است
 

ايجاد کرسی يونسکو در مديريت، برنامه ريزی و تضمين کيفيت در آموزش عالی، طبق توافق ميان يونسکو و موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی در خرداد ماه 1388 به تصويب رسيد. اين کرسی در حوزه ميان رشته ای آموزش عالی به منظور ارتقای کيفيت مديريت برنامه ريزی و فرآيندهای يآددهی يادگيری و تسهيل انجام پژوهش در توسعه آموزش عالی برای حرکت به سوی جامعه يادگيرنده و جامعه معرفتی آغاز به کار کرده است.

ادامه مطلب

خلاصه‌ای از همایش جهانی آموزش عالی یونسکو – 5-8 ژوئیه 2009
در سال 1998 اولین همایش جهانی آموزش عالی بوسیله یونسکو در پاریس برگزار شد و دغدغه‌های جهانی آموزش عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس بیانیه‌ای به منظور کاهش دغدغه‌ها و بهبود کیفیت آموزش عالی عرضه شد. در راستای هدف‌های همایش یاد شده، و به منظور ارزیابی اقدامات انجام شده جهت اجرای توصیه‌های به عمل آمده در همایش سال 1998 میلادی، و نیز برای مورد نظر قرار دادن وضعیت آموزش عالی در یک دهه بعد، همایش سال 2009 آموزش عالی با حضور بیش از 1200 نفر از بیش از 150 کشور در سازمان یونسکو تشکیل گردید.
ادامه مطلب